Ryszard Kulik
kulik@us.edu.pl
curriculum vitae
publikacje
warsztaty
wiersze
artykuły
wystawa

Curriculum Vitae

WYKSZTAŁCENIE wyższe, doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii (1999r.), psycholog społeczny, licencjonowany trener psychologicznego treningu grupowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (1997r.),
SZKOLENIA absolwent Studium Pomocy Psychologicznej (1990r.) oraz Szkoły Trenerów "Sieć" Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (1996r.). Uczestnik V Polsko-Duńskiej Szkoły Ochrony Środowiska (1993r.) oraz beneficjant grantu TEMPUS dotyczącego ochrony środowiska w University of Greenwich w Londynie (1994r.).
OSIĄGNIĘCIA Nagrody Rektorskie za działalność naukowo-dydaktyczną w roku 1992, w roku 1993 oraz za osiągnięcia naukowe w 2002r. Grant przyznany przez fundację Partnerstwo dla Środowiska (Marshall Fund.) na realizację autorskiego programu dotyczącego warsztatów ekologicznych dla dzieci i młodzieży (1996r.)
MIEJSCE PRACY, STANOWISKO Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Społecznej i Psychologii Kształcenia, Katowice, ul Grażyńskiego 53; adiunkt.
WSPÓŁPRACA Międzynarodowe Miasteczko Edukacji Ekologicznej w Rogoźniku; Stowarzyszenie Pracownia Na Rzecz Wszystkich Istot (członek Rady Programowej), Stowarzyszenie "Olszówka".
ZAINTERESOWANIA edukacja ekologiczna i psychologiczna - trening grupowy, zagadnienia związane z rozwijaniem różnorodnych umiejętności psychologicznych i społecznych (komunikacja interpersonalna, asertywność, wrażliwość, wsparcie), a także z tworzeniem nowego modelu relacji człowiek - środowisko naturalne. Inspirację czerpie z psychologii humanistycznej, filozofii głębokiej ekologii, ekofilozofii, ekopsychologii, idei bioregionalizmu oraz z obserwacji i bliskiego kontaktu ze światem naturalnym.